Jin - Jang

Dva protiklady vytvářejí jeden harmonický celek. Symbol Jin-Jang představuje víru, že vše ve vesmíru se skládá ze dvou sil, které jsou protichůdné a doplňují se. Podle taoistických principů jsou síly všeho ve vesmíru v neustálém pohybu. Jak pohyb pokračuje, každá ze síly se postupně mění, jin na jang a jang k jin. To je cyklus veškeré energie. Dokonalost jin a jang můžeme vidět v přírodě, narození (jaro), růst (léto), stárnutí (podzim) a smrt (zima). Když tyto protichůdné energie fungují v souladu, znamená to dokonalou rovnováha.

Jin a Jang je symbol života. Tyto dvě opačné energie vytvářejí harmonii a rovnováhu uvnitř vesmíru, existují ve všech živých hmotách a jsou základem života, protože nic samo o sobě nemůže existovat.

Vnější kruh Jin a Jang. Vnější kruh představuje všechno ve vesmíru i samotný vesmír. Zahrnuje dualitu všeho, co existuje.

Význam černobílých barevných částí. Společně černé a bílé slzy představují vzájemné působení energie nalezené ve všech věcech. Ilustrují cyklickou povahu jin a jang a vše, co představuje, když se jedna energie transformuje do druhé.

Význam malých černobílých kruhů. Malé kruhy ukazují, že nic není absolutní. V každé protilehlé síle je malá část druhé. To platí pro vše ve vesmíru, například v každé ženě je muž a v každém muži je žena. Ve všech dobách je zlo, ale i dobro. Nic ve vesmíru nebo v životě není černé nebo bílé. Každá z těchto dvou energií existuje v druhé, potřebují se navzájem, aby mohly existovat.

Prolínání obou oblastí. Namísto přímky, která by dělila obě poloviny, jsou dělené měkkým tvarem písmene S, což vytváří tekoucí křivku. Obě strany se vzájemně prolínají a zasahují do sebe, což znázorňuje vzájemnou závislost.