Voda, životní síla přírody

Co víme o vodě obecně?

Voda je jedna z nejběžnějších, ale zároveň nejdůležitějších látek na zemi a to nejen z hlediska biologického, ale také z hlediska geologického a environmentálního. Bez vody by na zemi neexistoval život tak, jak ho známe. Voda je chemická sloučenina, která je tvořena molekulami složenými z atomů vodíku a kyslíku. Je základním prvkem života na naší planetě a hraje klíčovou roli v udržení našeho zdraví a ekosystémů.
Je voda zázračná?

Voda - životní síla přírody

Mnoho z nás však bere tuto vzácnou tekutinu jako samozřejmost, aniž bychom si uvědomovali všechny její prospěšné účinky. Průměrné lidské tělo je tvořeno ze 70 procent vodou. V průběhu našich životů existujeme ve formě vody. Co je voda? Je to především energie. V našem těle funguje jako přenašeč energie. Je-li tělo ucpané a znečištěné nemůže dobře fungovat. Je proto důležité, aby voda zůstávala vždy čistá a kvalitní. Voda není jen další substance, je to životní síla přírody.

V esoterických tradicích je voda často spojována s emocemi, podvědomím a intuicí. Stejně jako hladina vody může být klidná a hladká nebo bouřlivá a rozčeřená, i naše emocionální stavy mohou oscilovat. Právě voda symbolizuje hloubku našeho podvědomí a naši schopnost nalézt klid a rovnováhu uvnitř sebe.

Voda má schopnost čistit a obnovovat. To platí jak pro fyzickou, tak i pro energetickou úroveň. Praktiky, jako jsou rituály očisty vodou, meditace u vodních zdrojů nebo koupání v posvátných pramenech, mohou sloužit k očistě a regeneraci našeho těla a duše.

Voda je také symbolem spojení a jednoty. Vodní cyklus na Zemi, kde voda vzniká, proudí a znovu se vrací do oceánů, připomíná cyklickou povahu života. Esoterické tradice zdůrazňují spojení všech živých bytostí a jejich jednotu s vesmírem.

Mnoho esoterických učení věří, že voda nese energetické informace a frekvence. Voda, která teče přes krystaly nebo se vystavuje specifickým zvukovým vibracím nebo symbolům, může nést pozitivní energii a pomáhat v harmonizaci těla a mysli.

Voda je také symbolem proměny a obnovy. Vezměte si například rituál křtu, který symbolizuje duchovní převtělení a znovuzrození. Voda hraje v těchto obřadech klíčovou roli při transformaci jedince.

Voda očima japonského vědce

Studiem vody se již řadu let zabývá japonský vědec Masaru Emoto, který přišel s poznáním, že voda má schopnost do sebe obtisknou informaci a tu přenášet. Již dříve byl znám princip homeopatie. Lék se zředí vodou do té míry, že není klinickými prostředky zjistitelný, přesto má na pacienty stejný účinek jako lék nezředění. Jak je to možné?

Proto se japonský vědec snažil nalézt fyzický důkaz toho, že voda má paměť. Na základě všeobecně známé skutečnosti, že „neexistují dva naprosto stejné sněhové krystaly“ začal svůj výzkum v laboratoři právě na sněhových vločkách. Krystaly fotograficky zaznamenával a zjistil, že různé druhy vody vytvářejí různé krystaly.

Například voda z vodovodu obsahuje chlor, jenž zcela ničí strukturu typickou pro přírodní vodu. Tato voda utváří neucelené krystaly, není v harmonii. Další pokusy s vodou se týkaly působení na vodu pomocí vibrací hudby, symbolů, slova, emocí. Jeden z nejkrásnějších a nejjemnějších krystalů vznikl působením slov „láska a vděčnost“. Tento krystal vypadal jako rozkvetlý květ, vlastně je to taková mandala, vzorec, stejně jako je květ života. Pozitivní vibrace způsobí vytvoření krásných a ucelených krystalů, negativní energie působí opačně.

Vše ve vesmíru má své specifické vibrace, každý člověk má svou vlastní. Bylinka z vaší zahrádky, kterou si přidáte do vody macerovat, může také změnit kvalitu vody. Na kvalitu vody má vliv i nádoba, v které se uchovává. Nejvhodnější jsou samozřejmě přírodní materiály, jako je sklo. Proto i my jsem se zaměřili např. na termo sklenice na čaj, ve kterých můžete pít vodu s bylinkami, jaké máte nejraději. 

Vodu lze energizovat

Energizace vody je proces, ve kterém se voda obohacuje pozitivní energií, která má pozitivní vliv na tělo a mysl. K tomuto účelu lze využít například skleněné harmonizační karafy s květem života . Tyto karafy mohou "energetizovat" vodu nebo jiné nápoje, čímž zvyšují jejich pozitivní vliv na lidský organismus. Sklo, jakožto přírodní materiál je pro tyto účely nejvhodnější.

Květ života je silný symbol, jehož pomocí lze vodu obohacovat pozitivní energií. Květ života představuje harmonii a spojení mezi všemi aspekty života a existence. Je využíván lidmi různých kultur a víry k vyjádření jejich víry v jednotu a rovnováhu v kosmu a v životě.

Co má tedy vliv na kvalitu vody?

Je to její původ a působení pomocí různých vibrací. Pozitivní vibrace působí harmonii, negativní energie působí opačně. Energie lidského vědomí a slov má vliv na kvalitu vody. Závěrem lze tedy říct, že na vodu je možně vědomě působit. Pozitivní působení vede k jejímu zkvalitnění, k jejímu pozitivnímu energetizování.