4 elementy

Vesmír a vše uvnitř bylo stvořeno ze čtyř elementů. Tyto prvky jsou voda, vzduch, země a oheň. Samotná struktura existence je tvořena těmito prvky, to znamená i vy. A právě z tohoto důvodu mohou 4 prvky mít hluboký dopad na váš život. Každá lidská bytost má osobnost spojenou s jedním z prvků.  Učení o čtyřech elementech a jejich rovnováze je obsažena v mnoha kulturách a duchovních učeních. Náš typ osobnosti se skládá z jednoho nebo více prvků. Když pochopíme, jak prvky utvářejí naši mysl, chování a emoce, otvíráme dveře hlubokému pochopení sebe i těch, kteří jsou kolem nás. Aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda, je potřeba, aby mezi těmito prvky vládla rovnováha.

Země – připomíná klesající, klidnou a bezpečnou energii klesajícího slunce. Symbolizuje živné prostředí, které umožňuje růst semen, z nichž vše živé pochází a k nimž se vrací. Vyživuje a podporuje ostatní prvky a vzájemně s nimi působí.

Povahové rysy. Lidé ve znamení země (Kozoroh, Býk, Panna) posilují ostatní a jsou loajální. Protože jsou praktičtí a vytrvalí, jsou pevnou záštitou v krizích. Na nic nespěchají, ale jejich podpora je trvalá. Jsou trpěliví a vyrovnaní, mají vnitřní sílu. Země je stabilní a spolehlivá, ale neustále pracuje a pohybuje se. Ti, kteří mají prvek Země, jsou praktičtí, logičtí a pevní ve svém přesvědčení. Zároveň se, jako zvídaví lidé, dokáží poučit ze svých zkušeností i chyb. Nemají zájem o nerealistické sny, ale spíše věří v dosažitelnost cílů pomocí tvrdé práce. Země pak značí stabilitu, systematičnost a konzervativní uvažování, které je typické pro výroky: "Je pevný jako skála." či "Stojí nohama pevně na zemi."

Voda – symbolizuje zimu a samotnou vodu, jemná déšť nebo bouřku. Připomíná vnitřní já, umění a krásu. Dotýká se všeho. Pozitivně s porozuměním vyživuje a posiluje.

Povahové rysy. Lidé ve znamení vody (Rak, Štír, Ryby) dobře komunikují. Jsou diplomatičtí a přesvědčivý. Jsou citlivý na nálady ostatních a naslouchají jim. Jsou intuitivní a bývají skvělými vyjednávači. Jsou flexibilní a přizpůsobivý, pohlížejí na věci holisticky. Vodě přísluší citlivost, empatie, trpělivost a touha pečovat o druhé. Takový člověk může být vyjádřen následovně: "Je klidný jako voda," nebo "Tichá voda břehy mele."

Oheň – symbolizuje léto, oheň a horko. Může přinášet světlo, teplo a štěstí, nebo může vybuchnout a s velkou silou ničit. Pozitivně zastupuje čest a spravedlnost, negativně agresi a válku.

Povahové rysy. Lidé ve znamení ohně (Kozoroh, Lev, Střelec). Ohni je připisována například schopnost zaujmout a vést lidi, velké sebevědomí, ctižádost, vášnivost nebo impulzivnost. V běžném a literárním vyjadřování se s tímto typem můžeme setkat například v těchto popisech: "Je vášnivý jak oheň," "Zaplál pro naši věc," či "V očích mu tančily plamínky hněvu."

Vzduch – symbolizuje lehkost a těkavost. Vzduch proniká všude, je lehký a pohyblivý, nehmatatelný a neuchopitelný, dokáže se pohybovat velmi rychle a snadno.

 

Povahové rysy. Lidé ve znamení vzduchu (Váhy, Vodnář, Blíženci) jsou zvědaví, nezávislí, povídaví (doslova naplňují vzduch slovy), pozorní a zábavní, ale jsou také nepraktičtí a neklidní. Jsou intelektuálně založení a vždy hledají nové informace. Vzdušný typ tak bude "přelétavý jako vítr" a "mít hlavu v oblacích."

A zatímco tito lidé mají mnoho nových nápadů a jsou výborní vypravěči příběhů, mají problém se spojit emocionálně s ostatními. Proto je důležité, aby se lidé ve vzduchu naučili, jak dávat váhu svým slovům a jak získávat energii ze země k uzemnění.