Květ života

Květ života má hluboký duchovní význam. Je to fyzické znázornění spojení, které cítíme se všemi živými věcmi. Jeho harmonická kruhová struktura nás magicky přitahuje. Jako kdyby se tento ornament neustále měnil, když se podíváte pozorně, jsou viditelné různé formy a vzory. Symbol Květu života je považován za posvátnou geometrii, která zobrazuje základní formy prostoru a času, obsahuje základní informace o všech živých bytostech a je vizuálním vyjádřením spojů života, které procházejí všemi vědomými bytostmi. Tento symbol ukazuje, že celý život a vědomí vyvstávají z jednoho zdroje, což je první kruh.

Proporce a harmonie Květu života jsou známé filosofům, architektům a umělcům po celém světě. Symbol lze nalézt v rukopisech, chrámech a umění v různých kulturách po celém světě a je považován za představu cyklu růstu ovocného stromu ze semena na strom s ovocem.

Květ života je geometrický tvar složený z několika rovnoměrně rozmístěných překrývajících se kruhů uspořádaných ve tvaru květin se šestinásobnou symetrií jako šestiúhelník. Vždy se skládá z 19 kruhů - ne více a méně. Dalších 6 kruhů je totožné s procesem dělení buněk. Proto je Květ života popsán jako Božské tvoření.